Isı Giderleri Paylaşım Sistemi
3/3
 
izlenme: 3310
 
Ürün ile İlgili Açıklama
  Isı Payölçer İstediğiniz kadar ısının, ısındığınız kadar ödeyin! Merkezi sistem ile ısıtılan konutlarda her radyatöre monte edilerek bireysel bazda tüketim değerlerini kaydeden ısı payölçerler, dairelerin gerçek tüketim değerlerine göre gider paylaşımı yapılabilmesini sağlar. Isı payölçerlerin ölçüm değeri, ölçülen radyatörün karakteristik sıcaklığının ve radyatör ile oda sıcaklığı arasındaki farkın yaklaşık değeridir. Bu ölçüm değeri kullanılarak, radyatörün anma ısıl güç katsayısı ve yüzey duyar elemanları arasındaki ısıl temas katsayısı aracılığıyla gerçek tüketim değeri hesaplanır. (TS EN 834 standardına göre) Cihazlar, monte edildikleri radyatörlerin ısıl gücüne göre programlanır. İşletime alınan ısı payölçerler, tüketim değerlerini okuyucuya RF sistemi sayesinde iletirler. Cihazlar, harici bir güç ünitesine veya elektrik şebekesine ihtiyaç duymadan içerisinde bulunan uzun ömürlü bir pille çalışır. Ayrıca, cihazların üzerinde kullanıcıların tüketim değerlerini görmelerini sağlayan bir LCD ekran bulunur. Isı Payölçer’in Özellikleri Radyatörünüzün harcadığı ısı enerjisini hesaplar ve entegre radyo modülü sayesinde tüketim bilgilerini aktarır. Oda ve radyatör sıcaklığını algılayan iki adet sıcaklık sensörü aracılığıyla radyatörün tükettiği ısı miktarını hesaplar. Entegre manipülasyon sensörü sayesinde cihaza yapılan müdahaleleri okuyucuya bildirir. 10 + 2 yıllık pil ömrüne sahiptir. Merkezi sistemle ısıtılan tüm binalar için uygundur. Performans Özellikleri Yazılım destekli manipülasyon ve demontaj algılama sistemi. Okuma tarihindeki tüketim değeri istendiği zaman cihaz da kontrol edilebilir. Isı payölçerlerinin ürün kodlaması, tüketiciye tüketim göstergesi üzerinden optimum derecede kontrol imkanı sunar. Verilerin otomatik olarak paylaşım sistemine aktarılması ile yüksek veri kalitesi. Isı Sayacı - Mekanik Yüksek ölçüm hassasiyeti, kolay montaj Kollektörlü (mobil) sistemlerde tüketilen ısı miktarını; giriş sıcaklığını, dönüş sıcaklığını ve debiyi mekanik pervane / çark aracılığıyla ölçebilen cihazlardır. Her türlü montaj çapına ve şekline uygundur. Uzaktan RF ile okumaya ve otomasyona elverişlidir. Isıtma ve soğutma hatlarıyla kullanılan her debi ve bağlantı tipine uygun ısı sayaçlarıyla Alarko - Techem, size ve gereksinimlerinize özel çözümler sunuyor. Performans Özellikleri Çok hüzmeli sayaç teknolojisi sayesinde sürekli ölçüm hassasiyeti garanti edilir. Özel tasarımlı sensör sistemi sayesinde akış yönünü tanıma PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt / Federal Fiziksel Teknoloji Enstitüsü) belgesine haizdir. Montaj ve değiştirme kolaylığı sağlayan ölçüm kapsülü, montaj aşamasında oluşabilecek hasarlara karşı sayacın en son monte edilmesine imkan sağlar. Faturalandırma için önemli sayaç bilgilerine hızlı erişimi sağlayan LCD ekran. Teşhis göstergeleri sayesindemontaj kontrolü ve işletmeye alma yardımı. Okuma ve servis hatalarını gösteren optik arayüz standart olarak entegredir. Okuma sırasındaki değerleri, ay ortasındaki ve ay sonundaki değerleri transfer eder. Şifreleme ile güvenli veri transferi ve CRC (Cyclic Redundancy Check / Döngüsel Artıklık Denetimi) işlemi. Isı Sayacı - Ultrasonik Su tesisatındaki kirliliklere dirençli çözüm Suda bulunan tortu ve partiküllerin tıkama ihtimali olan mekanik dönen aksam yoktur. Ölçüm, patentli ulrasonik free-jet prensibiyle yapılır. Akış yönündeki ve ters yöndeki ses sinyallerinin taşınma süreleri birbirleriyle kıyaslanır. Yüksek hassasiyetin elde edilmesi için su sıcaklığı da hesaba katılır. Sayacın bulunduğu yere girmeden uzaktan okunmaya uygundur. LCD gösterge panelinde çok sayıda parametre ve hafıza bilgisi görüntülenebilir. Performans Özellikleri: Ölçüm verileri radyo sinyali aracılığıyla gönderilir. Ultrasonik sistem kendisini hava boşluğu veya kirliliğe karşı sürekli kontrol eder. Isı sayacı sıcaklık sınırları: 2 ... 160 °C Fark aralığı: 3 ... 150K Su sayacı sıcaklık sınırları: 2 ... 50 °C Fark aralığı: 3 ... 30K Su Sayacı Dayanıklı ve kaliteli su sayaçları ile ısı gider paylaşım hizmetlerinde komple çözüm Techem su sayaçları, yüksek teknoloji ürünü, dayanıklı ve hassas ölçüm yapabilen kuru tip su sayaçlarıdır. Bu su sayaçlarının üzerlerine RF modülü takılarak gider paylaşım hizmeti sistemine dahil edilebildikleri gibi aynı zamanda da RF modülsüz olarak standart mekanik su sayaçları olarak kullanılabilmektedir. Sayaçların üzerine takılıp/çıkarılabilen RF modülleri sayesinde su sayacının endeks verilerinin uzaktan okunması sağlanır. Ayrıca, sayaçlara yapılabilecek müdahaleleri, sayacın ters yazdırılması, RF modülüne müdahalede bulunulması gibi manipülasyonları algılayarak okuyucuya iletirler. Tek gider bildiriminde hem ısı, hem de su giderleriniz gösterilir. 1.5 m³/sa ve 2.5m³/sa debi kapasiteli modelleriyle, 130 mm ve 190 mm’lik tesisatlara uygundur. Sayaçların TSE Uygunluk Belgeleri ve Sanayi Bakalığı’ndan alınan Tip Onay Belgeleri mevcuttur. Termostatik Radyatör Vanası Termostatın içindeki sıvı dolgu algılama elemanı, sıcaklığa hassastır. Sıcaklık arttığında genleşir ve gövde milini iterek vananın kapanmasını sağlar. Sıcaklık düştüğünde ise büzülür, gövde içinde bulunan ve sıkışmış olan yay milini geri iter. Böylece, sadece ayarlanan oda sıcaklığını korumak için gereken su miktarının radyatöre girmesi sağlanmış olur. Termostatik vana, termostat ve gövdeden oluşur. Kullanıcıya iki ayrı kutu halinde teslim edilir. Tesisata önce gövde bağlanır, boru bağlantı işi bittikten sonra termostat gövdenin üzerine takılır. Termostatik vana, radyatörün sıcak su girişine bağlanır. Termostatik vana ısı payölçerle birlikte kullanıldığında 15°C’den daha düşük sıcaklığa ayarlanamaz.
   
Bu Gruba Son Eklenen Ürünler
  Radyatör
  WOLF Güneş Kolektörleri
  Isı Giderleri Paylaşım Sistemi
   
  ADRES;Tabaklar Mah. Ferittalay Cad. No:4/14 - BOLU
TELEFON; 0 374 212 29 42
FAX; 0 374 212 68 93
E - POSTA; uzman@uzmanelektrik.com.tr